چین UF Ultrafiltration لوازم جانبی تصفیه آب عنصر فیلتر اتصال سریع فیبر توخالی

UF Ultrafiltration لوازم جانبی تصفیه آب عنصر فیلتر اتصال سریع فیبر توخالی

مواد محصول: عنصر فیلتر غشایی اولترافیلتراسیون UF
دمای آب قابل استفاده: 5 تا 38 درجه
حجم خالص آب رتبه بندی شده: 2 لیتر دقیقه
چین فیلتر تصفیه آب با اتصال سریع شیر آب فیلتر پنبه ای PP

فیلتر تصفیه آب با اتصال سریع شیر آب فیلتر پنبه ای PP

مواد محصول: پنبه PP ذوب شده
روش فیلتراسیون: انزوای فیزیکی
دقت انتقال:: 1-5 میکرون
چین میله کربن فشرده کارتریج عنصر فیلتر کربن فعال CTO

میله کربن فشرده کارتریج عنصر فیلتر کربن فعال CTO

نام محصول: CTO SINTERED ACTIVEDCARBON ROD
مواد محصول: کربن پوسته نارگیل وارداتی
روش فیلتراسیون: فیلتراسیون جذب
چین لوازم جانبی تصفیه آب خالص پیش کربن 20% کارتریج فیلتر کربن UDF پوسته نارگیل

لوازم جانبی تصفیه آب خالص پیش کربن 20% کارتریج فیلتر کربن UDF پوسته نارگیل

نام محصول: عنصر فیلتر کربن فعال UDF گرانول
مواد محصول: کربن پوسته
روش فیلتراسیون: فیلتراسیون جذب
چین فیبر توخالی 0.01 میکرون UF فیلتر غشایی اولترافیلتراسیون اتصال سریع

فیبر توخالی 0.01 میکرون UF فیلتر غشایی اولترافیلتراسیون اتصال سریع

نام محصول: عنصر فیلتر اولترافیلتراسیون UF
مواد محصول: ابریشم غشایی فیبر توخالی
روش فیلتراسیون: فیلتراسیون جذب
چین Nsc لوازم جانبی تصفیه آب فیلتر کربن نانو مقیاس بازدارنده

Nsc لوازم جانبی تصفیه آب فیلتر کربن نانو مقیاس بازدارنده

نام محصول: NSC NANO SCALE INHIBITOR CARBON
مواد محصول: کربن دانه ای پوسته + مواد بازدارنده رسوب
حجم کل آب:: 10-15 تن
چین لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب OEM 0.0001 Micron RO فیلتر غشایی اسمز معکوس

لوازم جانبی دستگاه تصفیه آب OEM 0.0001 Micron RO فیلتر غشایی اسمز معکوس

مواد محصول: غشای اسمز معکوس RO
حالت فیلتر: فیلتر فیزیکی
دقت انتقال: دقت انتقال
1 2 3